1. Voorwaarden

Door toegang te krijgen tot deze website gaat u akkoord om hierbij gebonden te zijn
Website Algemene Voorwaarden, alle toepasselijke wetten en voorschriften,
En ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van eventuele lokale toepassingen
wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, bent u verboden
Gebruik of toegang tot deze site. De materialen op deze website zijn
Beschermd door toepasselijk auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruikerslincentie

Er wordt toestemming verleend om één exemplaar van de materialen tijdelijk te downloaden
(Informatie of software) op de website van Zondagsnomaden voor persoonlijke,
Alleen niet-commerciële overgangsbepaling. Dit is de verlening van een vergunning,
Geen overdracht van de titel, en onder deze licentie mag u niet:
De materialen wijzigen of kopiëren
Gebruik de materialen voor commercieel doel, of voor een openbare weergave (commercieel of niet-commercieel);
Poging om software op de website van Zondagsnomaden te decompileren of reverse te maken;
Verwijder eventuele auteursrechten of andere eigendomsnotities van de materialen; of
Breng de materialen over aan een andere persoon of “spiegel” de materialen op een andere server.
Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreden en kan op elk moment door Zondagsnomaden beëindigd worden. Bij het beëindigen van uw weergave van deze materialen of bij de beëindiging van deze licentie moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer

De materialen op Zondagsnomaden’s website worden geleverd “zoals het is”. Zondagsnomaden geeft geen garantie, uitgedrukt of impliciet, en hiermee ontzegt en ontkent alle andere garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectuele eigendom of andere inbreuk op rechten. Bovendien garandeert Zondagsnomaden geen garantie of geeft geen opmerkingen over de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar internetsite of op andere sites die verband houden met deze site of op andere sites die verband houden met deze site.

4. Beperkingen

Zondagsnomaden of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade (met inbegrip van, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst of door onderbreking van zaken) die voortvloeien uit het gebruik of onvermogen om de materialen op de website van Zondagsnomaden te gebruiken, Ook al is Zondagsnomaden of een gemachtigde vertegenwoordiger van Zondagsnomaden mondeling of schriftelijk op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige jurisdicties geen beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet van toepassing op u.

5. Herziening

De materialen die op de website van Zondagsnomaden verschijnen kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Zondagsnomaden garandeert niet dat een van de materialen op haar website accuraat, compleet of actueel is. Zondagsnomaden kan op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen op de materialen op haar website. Zondagsnomaden verbindt zich echter niet ertoe om de materialen te actualiseren.

6. Links

Zondagsnomaden heeft niet alle sites geassocieerd met zijn internetsite en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een dergelijke gelinkte site. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Zondagsnomaden van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden voor de site

Zondagsnomaden kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de huidige versie van deze Gebruiksvoorwaarden.

8. Regelgeving

Eventuele vordering met betrekking tot de website van Zondagsnomaden wordt geregeld door de wetten van de staat Nieuw Zeeland, zonder inachtneming van zijn conflicten van wet bepalingen.

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een website.

Laatst bijgewerkt op 3/7/2017